Изложби

"Поезията на разума" - изложба на Иван Кирков


 

Музеят на НБУ, съвместно с галерия УниАрт, организира изложба на творби на Иван Кирков от частни сбирки, някои от които никога не са показвани. Централно ядро в изложбата са картини на Кирков от колекцията на НБУ, събрана от проф. Богдан Богданов. Озложбата се посвещава на 85-годишния юбилей на Иван Кирков и на паметта на проф. Богдан Богданов.


Иван Кирков е сред поколението творци, осъществили голямата промяна в българското изкуство в началото на 60-те години. Той е изключително разнообразен и плодовит художник: работи в различни жанрове и техники на живописта, книжната графика, монументалните и декоративните изкуства. Въпреки ранното си признание той не се ограничава в рамките на един стил или маниер, не минава през различни стилови периоди, а съобразява формалното изграждане на картината с идеята или емоцията си. Това, което го отличава във всичките му творби, е чувството за мярка, вкус и стил. Може би именно поради това той е особено ценен от частните колекционери.  

Откриване 15 декември, 17:00 ч.


Изложбата ще продължи до април 2017 г.