Новини и събития

А сега накъде?

А сега накъде?


Разговор със стипендианти на Фондация „Контакти без ограничения”, випуск 2013. Ще бъдат представени първите стипендианти на Фондацията, завършили четиригодишния курс на обучение със степен бакалавър. Те ще разкажат за своите впечатления и трудности през изминалите четири години, а техните програмни ръководители ще споделят мнения и ще дадат насоки за тяхното развитие нататък. Идеята е да се създаде приемственост и усещане за общност, в която стипендиантите на Фондацията да намират подкрепа и увереност.

Участници: Стипендианти на Фондация „Контакти без ограничиния”, Директори на бакалавърски програми, гости