Изложби

Дискусия

Дискусия "Системата на Станиславски"


 

Департамент "Театър"

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА ДИСКУСИЯ

 

"Системата на Станиславски - подходи към драматургията"

 

 

 

Модератор: проф. Виолета Дечева, д.н.

 

Организатори: доц. Снежина Петрова, проф. д-р Ева Волицер

 

 

 

 

 

 

21 май, 14:00 часа

галерия УниАрт