Новини и събития

Дискусия

Дискусия "Стажантска програма" - Проблеми на дипломантите


На 09.05.2018 г. от 16:00 часа заповядайте на 

Дискусия "Стажантска програма" - Проблеми на дипломантите

част от Национален отворен форум за най-младите в театъра "Следата 2018"

Водещ: Ева Волицер

Дискутант: Снежина Петрова

 

Форумът е инциатива на Университетски театър, НБУ и е насочен към подпомагане на кариерното развитие и подкрепа на дипломанти и дебютанти в сферата на изпълнителските изкуства на национално ниво. Реализацията на проекта съдейства за постигането на заложените цели на НБУ, свързани с развитието и популизирането на университета и неговите културни инициативи.