Новини и събития

Докторантски четения 2012

Докторантски четения 2012


На 30 май в галерия УниАрт се проведоха "Докторантски четения 2012". Ежегодният форум, инициатива на департамент "История на културата", намери този път своята адекватна среда в новооткритото галерийно пространство на НБУ. Сред няколковековните картини от холандски майстори и богатата колекция от българска пластика дисертантите имаха възможност да представят резултатите от своята изследователска работа. Тематично докладите обхванаха широк спектър - от египетска скулптура и църковна живопис до компютърна анимация и цветът в детската дреха. Водещите на форума доц. Георги Геров, проф. Ирина Генова и доц. Оксана Минаева зададоха въпроси и направиха коментари.

 

"Докторантски четения 2012" е първото събитие с академичен характер в галерия УниАрт на Нов български университет.