Новини и събития

ЕЖЕГОДЕН ФОРУМ „ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ”

ЕЖЕГОДЕН ФОРУМ „ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ”


Организатор:

департамент „Изкуствознание и история на културата“

Лектори:

проф. д-р Ирина Генова
доц. д-р Оксана Минаева


Участници:

Теодора Константинова, Марина Персенгиева и Ева - Мария Иванова 

докторанти от департамент Изкуствознание и история на културата, от други департаменти на НБУ и участник от Институт за изследване на изкуствата БАН

Форумът Докторантски четения се провежда регулярно на една или две години. Обсъдените доклади се публикуват в периодичен сборник „Докторантски четения“, издаван от НБУ и регистриран в CEEOL.