Новини и събития

Единствена по рода си университетска галерия отвори врати в НБУ. Основен дарител е Божидар Данев

Единствена по рода си университетска галерия отвори врати в НБУ. Основен дарител е Божидар Данев


Днес, 19 май 2012 г., Ден на музеите и галериите, в Нов български университет (НБУ) отвори врати галерия УниАрт. По-голямата част от експонатите е дарена от семейството на Божидар Данев – изпълнителен председател на Българската стопанска камара и член на университетското настоятелство.

Галерия УниАрт представя три колекции, различни по характер, но интегрирани във внушителното архитектурно пространство, специално изградено за нея. Ядрото на постоянната експозиция съставят картините от европейски художници. По-голямата част от тях е дело на холандски и фламандски автори от ХVI до XIX в. Скулптурната колекция включва творби на съвременни български скулптори, сред които Вежди Рашидов, Павел Койчев, Стефан Лютаков, Крум Дамянов и др. Маслени картини (собственост на НБУ) на Иван Кирков от късния му период и съвременна българска пластика допълват новото галерийно пространство. (Вж. Виртуален тур на галерията).

Гости на откриването в НБУ бяха министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, представители на бизнеса и академичната общност, творци, студенти, приятели и близки на Божидар Данев.

Галерията е построена през 2011-2012 г. по проект на архитект Зарко Узунов (преподавател в Нов български университет) и ще предостави възможност на посетителите да оценят значими произведения на изкуството в автентична среда, придавайки й, както естетическа, така и академична стойност. В България не е практика висши училища да разполагат с подобни колекции – в този смисъл колекцията на Галерия УниАрт е изключителна по рода си у нас не само със съдържанието си, но и с това, че е именно университетска. Новото галерийно пространство е от национално значение заради високата артистична стойност на представените творби. Симбиозата между галерия, театър, учебен музей и център по изкуствата, всички част от кампуса на Нов български университет, създава в него специфично културно пространство, което допълнително ще допринесе за качеството на учебния процес. Предвижда се в галерията да се организират събития с образователен характер, работа със студенти и ученици, камерни концерти, лекции, семинари и др.

Името на галерията - УниАрт - не е избрано случайно. „Уни” – защото е част от университета, първа галерия в университет, обединяващ богатството на институциите, театър, училище, библиотека, музей; „Уни” – защото определя u единството на творчество, умения и талант; „Уни” – защото е част от вселената (universe); „Уни” – защото обединява изкуства от класика, скулптура, модерна живопис, ренесансови майстори и български творци, обединени от таланта”, обясни Божидар Данев.

За дарителството

Божидар Данев – дарител: „Никой не е задължен да направи невъзможното, но ето че Нов български университет и арх. Зарко Узунов направиха невъзможното. Тази зала не е просто галерия, тя самата е произведение на изкуството – архитектурна пластика, опакована със светлина. Парите могат да се преброят, но изкуството не подлежи на броене. Голямата радост и тръпка е споделянето. Споделяне с приятели и с непознати, с познавачи и с лаици, с уморени от зрелостта и с жизнени хора. Тази колекция е колекция на споделяне на радостта и тръпката. Академичната естетика на холандските, фламандски и други ренесансови майстори от ХVІІ до ХІХ век доказва, че промяната във вкусовете е периодично и временно явление. Статиката на портретната живопис, приглушените светлини в пейзажите, балансираните композиции продължават времето, за да можем днес да се радваме на стиловите различия. Библейската мъдрост, юдейската мистика, Христовото страдание, вплетени в изкуството са част от нравствените норми на вътрешното ни равновесие. Силно съм убеден, че в класиката има неоткрити дълбочини, прикрит символизъм, стъписващо благородство и аристократизъм, а в споделянето има сладка тревога, дълбока тръпка и вътрешна радост.”

За културната и образователна стойност на галерията

Проф. Богдан Богданов – президент на Нов български университет: „Създаването на сграда специално за художествена галерия е събитие, особено в столичния град. Обичайната практика е да се преустройват компромисно помещения с различни предишни функции. В този случай архитект Зарко Узунов проектира пространствата съобразно със специфичните изисквания за галерия и, макар и ограничени от обстоятелствата, тези пространства са мислени с конкретни функции. Така колекцията „Европейска живопис”, редом с други художествени сбирки, получи свой дом в Университета, който гарантира тяхната споделимост в бъдеще. В университетската среда на Нов български университет колекцията ще бъде дълготраен обект на изследване. Преподавателите изкуствоведи ще имат благоприятния шанс да предават своите знания, умения и опит в практиката. Колекцията „Европейска живопис“ ще бъде и реален повод за развитие и осъществяване на нови контакти с чуждестранни колеги от университети, музеи и галерии. Така образованието, подготвящо за професията на изкуствоведа, в една тясно специализирана и все още слабо развита у нас област ще има възможността да изяви своето практическо приложение в реална ситуация”.

Георги Текев - изпълнителен директор на Нов български университет: „Мисията на Нов български университет да променя общественото пространство и себе си, както и мястото на изкуствата в академичния профил на университета, утвърждават институционалната ни готовност да създаваме и развиваме проекти, подкрепящи високи образци в изкуството, с идеята да създадем условия за развитието на школи. Дарението на семейство Даневи - колекция от ренесансови майстори от ХVІІ до ХІХ век, се вписва по особен начин в колекцията от дарения на значими личности на нашето съвремие с грижа към културните традиции, тяхното съхраняване и продължаване във времето. Актът на дарение показва разнообразието от форми на свързване между „академията“ и външната среда и е пример за многопосочността на взаимодействието между тях.“

За научната стойност на колекцията

Проф. Ирина Генова (НБУ), автор на първия каталог, ангажирана с описа и изследването на картините: „Този първи опис на сбирката от живописни работи, създадена от г-н Божидар Данев през последните години, има за цел да обобщи и да представи познанието за нея до този момент. Задълбоченото проучване и подробното каталогизиране на колекцията предстои. То ще бъде възможно с помощта на специалисти – изкуствоведи и реставратори – от музеи с колекции от съпоставими образци на живописта. Първоначалният опис, който несъмнено ще бъде коригиран и прецизиран във времето, е направен както заради неизбежната необходимост от общо документиране на дарената колекция, така и с идея за полезността му в образователните занимания със студентите по изкуствознание и реставрация. В България тази колекция от европейска живопис е, ако не изключение, то със сигурност рядкост. Познавачите, които ще са нужни за точното атрибуиране на картините, ще са чуждестранни специалисти, тъй като познавачеството, освен специфичен талант, изисква наситена среда от сродни художествени предмети в областта на даденото експертно знание.”