Новини и събития

Концерт на Еремира Читаку

Концерт на Еремира Читаку


Четвъртият поред концерт в галерията на НБУ бе посветен на един от най-древните, но с неспираща актуалност музикални инструменти - флейтата. С акомпанимент от пиано докторантката Еремира Читаку демонстрира виртуозно изпълнение на флейта, чиито фини нюанси и деликатен звук се вписаха по впечатляващ начин в цялостната атмосфера на УниАрт. В програмата се откроиха "Ундина" от Карл Райнеке, шедьовър на романтизма, както и неокласическата, силно емоционална соната на Хиндемит от 1936 г.

 

Еремира Читаку (Косово) е изявен музикант и преподавател по флейта. Тя е в края на изпълнителската си докторантура в НБУ. Занимава се също и с джаз и е участвала активно в майсторските класове на проф. Милчо Левиев.