Новини и събития

Лекция и уъркшоп на Регине Щайн

Лекция и уъркшоп на Регине Щайн


 

По покана на проф. д-р Ирина Генова от департамент „Изкуствознание и история на културата“ и в рамките на семинара „Визуалният образ“ лекция в галерия УниАрт изнесе Регине Щайн, директор на отдела по информационни технологии към Германския документационен център за история на изкуството (Bildarchiv Foto Marburg). Центърът е основан през 1913 г. от немския историк на изкуството Рихард Хаман, а в днешно време е подкрепян от университета „Филипс“ в Марбург. Мисията му е да събира, индексира и прави достъпни фотографии, свързани с европейското изкуство и архитектура, както и да провежда изследвания за историята, практиката и теорията на предпоставките за съществуването на визуалната култура. Документационният център разполага с над 1.7 милиона фотографии, а дигитализираният архив включва материали не само от художествени колекции, но и от областта на архитектурата, археологията и разнообразни исторически дисциплини.

 

Лекцията на Регине Щайн разгледа възможните подходи за стандартизиране на документацията в т.нар. „институции на паметта“ (музеи, архиви, библиотеки). Отчитайки факта, че всяка институция притежава специфична документационна структура и собствена софтуерна база, различаващи се от тези на останалите, Щайн изтъкна необходимостта от унифициращи стандарти, които да улеснят интегрирането и обмена на информация между отделните институции, а оттук и сътрудничеството между тях. Основната част от презентацията се фокусира върху формáта LIDO, доставящ обектните данни по стандартизиран начин и приложим по отношение на онлайн колекции, архиви, каталози и портали. Предназначението на схемата, осигурена от LIDO, е да опосредства информацията за културното наследство по посока на един кохерентен, глобален ресурс.

 

Лекцията на Регине Щайн беше последвана от уъркшоп за LIDO практики с конкретни примери и задачи. В уъркшопа взеха участие студенти на НБУ, изкуствоведи и независими куратори.

 

Обобщителната и заключителна сбирка на семинара „Визуалният образ“ за академичната 2013/2014 г. ще се състои на 27 май с лекция на проф. д-р Ирина Генова.