Новини и събития

Лекция на арх. Петър Диков в галерия УниАрт

Лекция на арх. Петър Диков в галерия УниАрт


„Ако в кариерата си лекарят се сблъсква с болката на хората, то архитектът цял живот се среща с мечтите на хората – той гради, създава и надгражда, а пътят му е път, който оставя следи“. С тези думи откри лекцията си в Нов български университет главният архитект на София Петър Диков. За спецификата и трудностите на своята работа, за професията на архитекта и най-вече за бъдещето на нашата столица г-н Диков разказа пред студенти и преподаватели в галерия УниАрт на НБУ. След кратък обзор на историята на София – от античната епоха до амбициозния план „Мусман“ през 30-те години на миналия век и плана „Нейков“ от времето на социализма, гост-лекторът изложи последния градоустройствен план, разработен още през 2006 г. и поставящ столицата ни в една иновативна и модерна рамка. Както стана ясно от презентацията, основна грижа на този план е справянето с трафика и разгръщането на гъвкава транспортна инфраструктура, адекватна на състоянието на средата, в която живеем. Лекцията на Петър Диков предизвика интерес сред аудиторията с коментара си върху актуални теми и с конкретните практически съвети, отправени към младите колеги, на които тепърва предстои да навлизат в професионалното поприще. Много от студентите на НБУ имат отношение към тази проблематика и дори работят по отделни градоустройствени проекти. „Градоустройството е огромно задължение и отговорност към всички, които живеят в София“, обобщи архитект Диков, а представянето му беще последвано от дълга, плодотворна дискусия.

 

Лекцията се осъществи  по покана на проф. д-р Пеньо Столаров, преподавател в департамент „Архитектура“ на Нов български университет и е в рамките на курса „Реконструкция и обновяване на обществени сгради и пространства“.