Новини и събития

Месец на фотографията в галерия УниАрт

Месец на фотографията в галерия УниАрт


 

Горящи женски тела на границата между сън и реалност („Огнен танц“); заснежено гигантско дърво, израснало от главата на човек с лице-маска („Сънят на земята“); идиличен пейзаж на фона на огнена буря („На края на света“). Това са някои от ранните работи на големия унгарски фотограф Янош Ейферт, правени много преди Photoshop и днешните дигитални ефекти. Поетични, концептуални, метафорични, фотографиите на Ейферт провокират и ни подканят да разсъждаваме върху общочовешки проблеми. Използвайки възможностите на фотографското изкуство, унгарецът облича в образи философски концепти – динамиката на тялото, изначалната ни връзка с природата. Любими негови жанрове са актът и пейзажът, а често предпочитан от него формат е този на триптиха.

 

За творчеството и професионалния си опит Янош Ейферт разказа пред студентите на НБУ по време на семинар в галерия УниАрт на 5 юни. Събитието бе част от престижния, провеждан всяка година, Месец на фотографията. Коментирайки отделни примери, Ейферт разгледа техническите аспекти на снимачната работа, особеностите на осветлението и колорита, както и тясната връзка между фотографския образ от една страна и изкуства като живописта и танца, от друга. Прецизно хореографирани, много от творбите му експлицитно препращат към визиите на балета или са правени по картини на художници като Моне и Магрит.

 

Специфичен акцент в презентацията си унгарецът постави върху портретния жанр и неговия психологизъм, като се опря на разнообразни примери – от ранните, напоени с „аура“, портрети на деветнадесети век през документализма на Аугуст Сандер до съвременни произведения от съвсем млади и непознати имена. „Фотографията е игра. Разбира се, много сериозна игра. Благодарение на нея можем да запечатаме и увековечим отделния човек“, сподели Ейферт.

 

Семинарът завърши с уъркшоп по фотографска практика в пространството на УниАрт. Студентите на НБУ имаха шанса да се срещнат с утвърден автор, да получат конкретни съвети от него, да добият нова перспектива върху изграждането и тълкуването на фотографския образ. „Мнозина твърдят, че фотографията е изкуство на мига. Аз казвам следното: фотографското изкуство е изкуство на мисълта“, обобщи Янош Ейферт.