Новини и събития

Постояненнен интердисциплинарен семинар

Постояненнен интердисциплинарен семинар "Съвременен театър: Практики, политики, фигури" с водещ проф. Виолета Дечева, д.н


На 15.01.2018 г. от 17:45 часа в рамките на постоянния интердисциплинарен семинар "Съвременен театър: Практики, политики, фигури" проф. Виолета Дечева, д.н. ще ни запознае с темата

Европейски сезони: Какви са ни Хайнрих фон Клайст, Томас Ман, Брехт или Марталер?

Ще бъдат представени три различни сценични подхода към класически драматургични структури в последния сезон на Шаушпил Цюрих.

Постоянният интердисциплинарен семинар дискутира процесите на съвременната европейска сцена, представяйки ги чрез практиките, политиките и фигурите върху нея.

 

Виолета Дечева е доктор по театрознание (Ph.D) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. Професор по театрознание в НБУ. Изследовател, преподавател, историк и критик. Специализация в Freie Universität-Berlin (1998). Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Международни изследователски проекти като многократен DAAD-стипендиант в Freie Universität-Berlin, Advanced Akademia-CAS, Sofia; RSS-Central European University, Landis&Gyr Stiftung-Schweiz, и др. Член на International Federation for Theatre Research, на International Association of Theatre Critics, на Съюз на журналистите в България и др. Годишни награди за критически текст на САБ. Множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Щвейцария и др. Сред книгите, които е издала са: Кризите на народния театър (2016); На фокус Dimiter Gotscheff (2015); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006); Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003); Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценичната й рецепция в България (2002); Театърът на 90-те (2001) и др.