Новини и събития

Постояненнен интердисциплинарен семинар

Постояненнен интердисциплинарен семинар "Шекспир: Версии"


Постояненнен интердисциплинарен семинар “Шекспир: Версии

Хамлет: Екстатика на бездействието


17:00 часа, галерия "УниАрт"

Лектор: Проф. Виолета Дечева, д.н.

 

Въпросът, който поставя спектакълът на Шаушпил Цюрих “Хамлет” е:  Защо ситуацията на узнаване на истината когато Хамлет се среща с призрака на баща си вместо да го тласне към действие едва ли не го вкаменява така сякаш е видял горгоната?

Ще се разсъждава над спектакъла, който мисли с най-известната Шекспирова пиеса съществуването на човека днес, отмествайки Хамлет от мисията му на интелектуалец, натоварен с мисията да намести (политически) века.

 

Виолета Дечева е доктор по театрознание (Ph.D) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. Професор по театрознание в НБУ. Изследовател, преподавател, историк и критик. Специализация в Freie Universität-Berlin (1998). Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Сред книгите, които е издала са: Кризите на народния театър (2016); На фокус Dimiter Gotscheff (2015); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006); Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003); Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценичната й рецепция в България (2002); Театърът на 90-те (2001) и др

Хамлет се играе от токущо завършилия в Берлин, вместо във Витенберг, актьор Ян Бюлоу.