Новини и събития

Постояненнен интердисциплинарен семинар

Постояненнен интердисциплинарен семинар "Шекспир: Версии" - Хамлет след мълчанието


СЕМИНАРЪТ СЕ ОТМЕНЯ


Постояненнен интердисциплинарен семинар “Шекспир: Версии”

Хамлет след мълчанието

 

На 17.12.2018 г. от 17:30 часа, галерия "УниАрт"

 

Организатори: Департамент Театър и Департамент Нова българистика

Лектор: Проф. Виолета Дечева, д.н.

 

Как може да изглежда на сцена Шекспировия “Хамлет”, тълкуван откъм тишината, откъм мълчанието или утаеното между думите на героите в най-известната Шекспирова пиеса?

Барбара Фрай прави опит на сцената на Шаушпил Цюрих да представи своите догатки в отговор на този въпрос. Хамлет се играе от токущо завършилия в Берлин, вместо във Витенберг, актьор Ян Бюлоу.

Галерията е не само мястото, в което този семинар се роди и провежда, той е най-добрата визуална среда, в която дискусията за дифузията между визуалните изкуства в последните години, само НБУ може да предложи на своите студенти.

 

Виолета Дечева е доктор по театрознание (Ph.D) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. Професор по театрознание в НБУ. Изследовател, преподавател, историк и критик. Специализация в Freie Universität-Berlin (1998). Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Сред книгите, които е издала са: Кризите на народния театър (2016); На фокус Dimiter Gotscheff (2015); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006); Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003); Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценичната й рецепция в България (2002); Театърът на 90-те (2001) и др