Новини и събития

Постоянен семинар

Постоянен семинар "Визуалният образ"


На 06.03.2018 г. от 18 часа постоянният семинар „Визуалният образ“ продължава своята програма с темата “Изкуството отвъд „желязната завеса“ на страниците на списание ЛИК през 60-те и началото на 70-те години“

Списание ЛИК излиза за първи път през 1965 г., като издание на Българската телеграфна агенция. (През същата година БТА започва да издава и списание „Паралели“, а след тях – „По света“ и „Наука и техника за младежта“.) ЛИК – съкращение от литература, изкуство, култура – е обзорно издание, което публикува предимно преводни материали от чуждестранния печат. Единствено за България периодично издание с подобен профил по времето на комунистическото управление, списанието печели голям интерес още от самата си поява. Тиражът му не успява да задоволи търсенето, въпреки че бързо расте. Списанието има въздействие сред широка публика в страната.

Обсъждането на текстове, снимки и репродукции, представящи на страниците на списание ЛИК изкуството отвъд „желязната завеса“, е в центъра на това издание на постоянния семинар „Визуалният образ“.  Петдесет години след знаковите събития през 1968, 60-те години отново са фокус на интерес.

Списание ЛИК излиза за първи път през 1965 г., като издание на Българската телеграфна агенция. (През същата година БТА започва да издава и списание „Паралели“, а след тях – „По света“ и „Наука и техника за младежта“.) ЛИК – съкращение от литература, изкуство, култура – е обзорно издание, което публикува предимно преводни материали от чуждестранния печат. Единствено за България периодично издание с подобен профил по времето на комунистическото управление, списанието печели голям интерес още от самата си поява. Тиражът му не успява да задоволи търсенето, въпреки че бързо расте. Списанието има въздействие сред широка публика в страната.

 

Лектор: проф. д-р Ирина Генова е редовна преподавателка в НБУ, департамент „Изкуствознание и история на културата“

Сред  книгите й са: „Модернизъм и модерност: (не)възможност за историзиране” (2004, на български и английски език); „Tempus fugit: за съвременното изкуство и визуалният образ” (2007, на български и английски език) и „Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век” (2011, НБУ), издадена на английски език под заглавие „ModernArtinBulgaria: FirsthistoriesandPresent Narratives Beyond the Paradigm of Modernity” (2013, NBU)

Дискутант: доц. д-р Петя Александрова е редакторка в списание ЛИК от 2000 г. до края на съществуването му.