Новини и събития

Постоянният семинар

Постоянният семинар "Визуалният образ" през пролетния семестър на 2014/2015


 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Съвременни теми и дебати”. Широката рамка позволява представянето на различни аспекти от актуалните занимания с артистичните визуални практики през последните няколко години. Сред тях са: паметта и историята, границите на художествената форма, функциите и брандирането на художествените музеи, практиките на съхранение на визуални образи в епохата на дигиталните медии, влиянието на реставрацията върху възприемането на художествените произведения днес, работата с публиките и обществената мисия на художествените музеи днес.

 

Семинарът разчита на участието и подкрепата на преподаватели в НБУ, на специалисти от широката колегиална общност и, разбира се, на студенти и докторанти с интереси в областта на визуалните медии и практики в НБУ.

 

От 2012 г. семинарът „Визуалният образ“ се провежда в галерия УниАрт на Нов български университет.