Новини и събития

Представяне на Годишник 2016 на департамент

Представяне на Годишник 2016 на департамент "Право" в памет на проф. Владимир Петров, д.н.


На 31.10.2017 г. (вторник) от 15:30 до 17:00 часа проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент "Право" и доц. д-р Катерина Йочева, съставител и отговорен редактор, ще представят годишник на департамент "Право" в памет на проф. Владимир Петров, д.н. и по случай Деня на народните будители.

Годишникът отразява актуални проблеми на националното и международно право и представлява интерес за юридическата общност в България.