Новини и събития

Представяне на дейността на Софпроект - ОГП

Представяне на дейността на Софпроект - ОГП


„ПРЕДСТАВЯНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОП СОФПРОЕКТ – ОГП“ 

 

18:00 часа, галерия "УниАрт"

Организатор:
департамент „Архитектура“

Департамент "Антропология"Водещи:

Д-р арх. Миряна Йорданова, гл. ас. д-р Росица Генчева – НБУ

 

Лектори:

урб. Емил Христов, Невена Германова, арх. Даяна Николова - Софпроект


Модератори:
проф. д-р арх. Георги Георгиев, гл. ас. д-р арх. Климент Иванов, гл. ас. д-р арх. Весела Попова, арх. П. Петров


ОП Софпроект – ОГП е общинското предприятие, отговорно за поддръжката на общия устройствен план на София. Обновения екип си поставя за цел да възроди работата по събиране и систематизиране на данни за града, които да позволят по-качествени и комплексни общоградски анализи както и подготовката на актуализацията на общия устройствен план на града. 

Представянето следва да комуникира дейността на екипа със студентската и академична общност, като се създаде разпознаваемост между институциите и се очертаят възможностите за взаимодействие. 
Част от мултидисциплинарния екип ще представи пред студентите някои от текущите проекти на Софпроект и ще разкаже за работата си с вълнуващата материя на пъстрия и многолик град.Урбанист Емил Христов отговаря за направлението, свързано с градската среда.

Архитект Даяна Николова е ангажирана с фокуса на дейността и недвижимите културни ценности.

Невена Германова е социолог в ОП Софпроект - ОГП.