Новини и събития

Приказка с картини и музика

Приказка с картини и музика


Рококо, епохата на фриволния образ и галантните нрави, обхваща всички изкуства, включително музиката и живописта. Представената от проф. Явор Конов мултимедийна лекция запозна аудиторията с появата и спецификата на този стил и културния му контекст. Любопитно бе да научим за орнаментиката на рококо интериора, за отликите на клавесина като клавирен инструмент, за интимните обноски във френския двор. Проф. Конов изнесе лекцията по оригинален начин, издаващ ерудицията на музиковед и естет, а накрая изпълни отделни пиеси за клавесин, писани от къснобароковия композитор Франсоа Купрен.

 

Втората част от мултимедийния цикъл е на 13 декември и е посветена на живота и творчеството на Франсоа Купрен.