Новини и събития

Приключи семинарът

Приключи семинарът "Визуалният образ"


 

С интересни презентации и дискусии, в които участваха изкуствоведи, артисти и студенти на НБУ, приключи семинарът "Визуалният образ" за тази учебна година. В проблематиката на една не много позната у нас, но актуална и набираща популярност, тема - а именно изграждането на идентичност и брандирането на днешния музей - ни въведе Надежда Джакова, уредник в Националната художествена галерия и докторант по история на изкуството. Аудиторията имаше възможност да се запознае с новата работа на утвърдения български визуален артист Красимир Терзиев, озаглавена "50 на 50" - един концептуален отговор на проекта "Имаго Мунди" на фондацията Бенетон, впечатляващ както с предизвикателния си замисъл, така и със своята материалност. В обобщението си на семинара през изтеклата година ръководителката му проф. д-р Ирина Генова посочи основните теми и акценти. Сред тях бяха: съвременният музей и неговите публики, методите за архивиране на образа днес, разнообразните подходи за интерпретиране на визуалния образ.

 

През академичната 2015 / 2016 семинарът ще продължи с нов фокус и с нови участници.