Новини и събития

Публична лекция на тема „Евтушенко и стадионите. Как се отглежда дисидентска поезия“

Публична лекция на тема „Евтушенко и стадионите. Как се отглежда дисидентска поезия“


На 24.04.2-18 г. от 16:20 часа в галерия "УниАрт" ще имате възможност да присъствате на поредното издание на

Международен научен семинар

„ДВЕТЕ ЛИЦА НА ПИСАТЕЛЯ:

Персонални казуси в източноевропейските литератури“

 

С публична лекция на тема:

„Евтушенко и стадионите. Как се отглежда дисидентска поезия“

 

Водещ: доц. Пламен Дойнов, д.н.

Лектор: доц. д-р Йордан Ефтимов


Международният научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“ има за цел да представи процесите на сложно и противоречиво формиране на нов тип писател в СССР и в страните, попаднали под съветско влияние след Втората световна война.

Лекциите и дискусиите след тях представят отделни случаи с писатели, които се опитват да съчетаят външната лоялност към комунистическия режим с относително автономно творчество и езиково поведение, с колебания и напрежения да бъдат коректни граждани на „социалистическата държава“, но и да останат създатели на качествена литература. Именно описанието, проучването и разбирането на тези „две лица“ на писателя стоят в сърцевината на проекта. На фокус ще бъдат поставени автори от литературите на СССР, България, Украйна, Унгария, Полша, Румъния, ГДР, Чехословакия.

Поредната лекция е посветена на творчеството на руския поет Евгений Евтушенко (1932–2017) Доц. д-р Йордан Ефтимов е преподавател в НБУ.Автор на монографиите "Опроверганата добродетел: Опити върху Цветан Марангозов" (2008), "Двойното дъно на класиката" (2010), "Божествената математика. Тревожната хетероклитност на българския модернизъм" (2012) и "Поетика на съгласието и несъгласието" (2013).