Изложби

Пърформанс и фотография

Пърформанс и фотография


Пърформанс и фотография

Проект на

Даниела Белтрани, Лиляна Караджова и Калина Христова

Галерия “УниАрт”, София, 24-25 ноември 2022

Галерия “Тестаченто”, Рим, 7-13 декември 2022

Проектът се осъществява с подкрепата на

Централен фонд за стратегическо развитие и Студентски съвет на

Нов български университет

Художествената пърформанс фотография е малко познат вид фотография, възникнала от импулса и неотложността да се документира ефимерната форма на изкуство почти същевременно, докато се разгръща. През годините фотографията се е превърнала в най-въздействащия начин за улавяне и споделяне на поетичните и значими моменти от един пърформанс, който е уникален и неповторим, тъй като съществува в определено време и пространство.

Проектът „Пърформанс и фотография“ има за цел да запознае студентите от БП „Фотография“, БП „Фотографско изкуство“ и МП „Фотографско изкуство“ от НБУ с пърформанс изкуството и тясната му връзка с фотографията. Съвместната работа ще ги въвлече в многопластово изследване и ще конструира опит за двете форми на изкуство.

По покана на гл.ас. д-р Лиляна Караджова, пърформанс артистката Даниела Белтрани ще представи:

  • разговор, в който тя представи своята силна 11-годишна кариера и продължително артистично изследване (24 ноември 2022, 18:00 ч.);
  • пърформансът Per speculum (24 ноември 2022, 18:30-19:00 ч.);
  • творческа работилница, в която участниците ще подготвят и преживеят изкуството на пърформанса във взаимовръзка с фотографията и ще имат възможността да предложат impromptu представяне (25 ноември 2022, 17:30-18:00).

Фотографската работа на участниците в творческата работилница ще бъде представена в групова изложбата в галерия „Тестаченто“ в Рим (7-13 декември 2022), съвместно курирана от Лиляна Караджова, Калина Христова и Даниела Белтрани.

“Моите изпълнения често са дестилирани от житейски опит, размишления, идеи, образи, възпроизведени от сънища, дзадзен сесии или мозъчните алфа вълни.

В най-новата си поредица „От човешко дело към човешко същество“ aз изследвам ежедневните действия и материали, за да разширя и обживея настоящия момент чрез осъзнаване на дъха, с намерението да разкрия вездесъщата и мистериозна поезия на живота.

В пърформанса, който ще представя в Галерия “УниАрт”, Per speculum, гледането към себе си в огледалото може да разкрие нашите незаличими несъвършенства, но гледането към другите през огледалото може да ни освободи от един наложен и невъзможен идеален свят и да ни позволи да видим красотата си във и чрез взаимосвързаното присъствие на другите, без никакъв филтър.”

Даниела Белтрани

18 Ноември 2022

Даниела Белтрани е пърформанс артистка, базирана в Рим.

Тя притежава магистърска степен по История на съвременното азиатско изкуство, магистърска степен по Мениджмънт за валоризация на културното наследство, два сертификата за инструктор по йога и диплома за завършено висше образование по приложна позитивна психология.

От 2010 г. Белтрани курира изложби, организира арт събития, участва със статии в специализирани издания за изкуство с фокус върху съвременното изкуство в Югоизточна Азия и пърформанс изкуството. Нейните проекти са получили финансова подкрепа от Singapore International Foundation, National Arts Council и Artsfund of Singapore.

Работата ѝ е представяна в редица художествени проекти, изложби, фестивали и резиденции по цял свят. Даниела Белтрани пътува много и е направила над 150 пърформанса в Италия, Филипините, Сингапур, Мианмар, Камбоджа, Турция, Индонезия, Финландия, Китай, Малайзия, Индия, Мексико, Иран, Сърбия и България.