Новини и събития

Разговори за българската култура ad hoc

Разговори за българската култура ad hoc


На 20 януари в галерия УниАрт се състоя семинарът Разговори за българската култура Ad hoc към департамент “Изкуствознание и история на културата“ на НБУ. Целта на семинара, воден от доц. д-р Наталия Христова - авторитетен изследовател на културата от годините на социализма, е да представи минали и настоящи проблеми на българската култура, да дискутира тяхната актуалност и връзката им с политически събития и обществени явления. Във фокуса на семинара този вторник застана скандалната книжка на Радой Ралин „Люти чушки“ (с илюстрации от Борис Димовски), която с публикуването си през 1968 г. предизвиква криза в отношенията между културния елит и властта. За случая „Люти чушки“, за неговата история и обществен резонанс в годините на социализма, за симбиозата между карикатура и епиграма и за споровете около подписа на Тодор Живков разказаха доц. Христова и доц. Пламен Дойнов, ръководител на департамент „Нова българистика“. Лекторите направиха недвусмислен паралел и със случилото се наскоро в Париж с „Шарли Ебдо“, стигайки до заключението, че „интенцията на всяка цензура (или санкция) е сплашваща, но постиганият ефект е винаги обратен – нарастване на публичността“. Семинарът завърши с плодотворна дискусия в залата на УниАрт.

 

През пролетния семестър на учебната 2014/2015 г. семинарът „Разговори за българската култура“ ще се провежда веднъж месечно във вторник, а темите ще се обявяват на сайта и във фейсбук страницата на галерия УниАрт.