Новини и събития

Разговор с проф. арх. Георгий Станишев, част от семинара

Разговор с проф. арх. Георгий Станишев, част от семинара "Разговори за българската култура ad hoc"


На 25.04.208 г. от 18 часа в галерия УниАрт ще се проведе поредното издание на семинара „Разговори за българската култура ad hoc. Интелектуалци за социализма и постсоциализма”.  

Темата ще бъде "Архитектурни теории в монолог"

Лектор: проф. арх. Георгий Станишев

Модератор – д-р арх. Анета Василева

Водещ семинара - доц. д-р Наталия Христова

Семинарът е част от проекта „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма” към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта е чрез разкази на избрани представители на българския интелектуален елит да се обогати представата за културния живот в годините на социализма и постсоциализма.

Георгий Станишев ще концептуализира развитието на българската архитектура преди и след 1989 през идеите си за глобални центрове, периферии и хибридизация на културата и от позицията си на журналист, издател, теоретик и преподавател.

 

Георгий Станишев е архитект, архитектурен теоретик и публицист, професор по История и теория на архитектурата в УАСГ и дългогодишен ръководител на същата катедра. Той защитава дисертация в Московския университет в началото на 1980-те с хибридно изследване между архитектура и семиотика и от тогава до днес е един от концептуализиращите говорители на архитектурния постмодернизъм у нас, включително и като главен редактор на списанието Architecture and Society/ Архитектура и общество през 1980-те, което се опитва да свързва архитектурните култури на европейския Изток и Запад. Станишев е вицепрезидент на фондация "Яков Чернихов" и има траен интерес към руския авангард и архитектурните авангарди изобщо. През 2016 той издаде книгата "Архитектурни теории в монолози", която е събрала интервютата му с 25 световни архитекти и архитектурни критици, проведени в периода 1985 - 2015. 

Анета Василева е архитект, архитектурен историк, критик и публицист. Тя е преподавател в УАСГ и доктор по история и теория на архитектурата с фокус върху архитектурата от втората половина на ХХ век. Тя е сътрудник в международния европейски проект ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the XXth Century in Urban Management (atrium-see. eu/bg/) и член на A10 New European Architecture Cooperative (a10.eu). Анета Василева е съосновател на архитектурна група WhAT Association (whata.org), където вече над 10 години се занимава със съвременна архитектурна критика, публицистика, организиране и журиране на архитектурни конкурси.