Новини и събития

Семинар

Семинар "Визуалният образ" с участието на гост-лектори от Познан


През учебната 2012 / 2013 г. галерия УниАрт беше пространство за публични лекции, дискусии и академичен дебат, в което активно участие взеха студентите на НБУ от различни дисциплини (изкуствознание, изящни изкуства, интериорен дизайн, театър, фотография и кино). В галерията се проведоха постоянни семинари, фокусирани върху актуални проблеми на изкуството и по-общо визуалната култура. Семинарът на доц. Наталия Христова, посветен на музейното представяне на социализма, привлече широка аудитория, а живописната колекция в УниАрт – дарение от семейство Божидар Даневи – стана обект на специализиран семинар, воден от проф. д-р Ирина Генова.

 

На 30 май в галерията лекции изнесоха Филип Липински и Магдалена Радомска от университета „Адам Мицкевич“ в Познан. И двамата гостуват на Нов български университет по програма „Еразъм“, а лекциите им са в рамките на семинара „Визуалният образ“ – авторитетен изследователски и учебен проект с интердисциплинарна насоченост, иницииран и ръководен от проф. Генова от 2006 г. насам.

 

Научните интереси на двамата полски колеги са в полето на модерно и съвременно изкуство, а техните презентации, както разбрахме, синтезират основни тези от предстоящи монографични публикации. Опирайки се на идеята на Варбург за континуитета на форми и мотиви в историята на изкуството, Липински разгледа как в днешната образност се възвръщат или реактивират минали визуални структури, в частност американската пейзажна живопис от 19 век. Според анализа му подобна повторна поява препраща не към директни влияния и преднамерени заемки, а към културни пластове и културна памет. В разнообразните примери, приведени от Липински и вариращи от известни фотографии до апроприативни серии и холивудски филми, пейзажът се мисли отвъд чистата репрезентация на природата и много повече в термините на утопия, политическа проекция или културен конструкт.

 

Върху политическите импликации на съвременното концептуално и активистко изкуство се фокусира лекцията на Магдалена Радомска, посветена на артистични интервенции в градска среда по време на световната финансова криза след 2008 г. Привличайки инструментариум от философията на пост-марксизма (Бадиу, Негри), Радомска коментира многобройни пърформанс и графити артисти, които с подривните си тактики рефлектират върху глобални пазарни механизми и подлагат на критика конвенционалното понятие за изкуство като капиталистически продукт.

 

Задълбочени и теоретично аргументирани, лекциите на Липински и Радомска предизвикаха интерес от страна на аудиторията, както и последвала дискусия с участието на студенти от програма „Изкуствознание“.