Изложби

Семинар

Семинар "Говорим за театър"


 

Департамент "Театър"

 

 

 

 

 

СЕМИНАР "ГОВОРИМ ЗА ТЕАТЪР"

 

Европа в театъра на Кристоф Марталер

 

 

Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н.

 

 

 

 

 

11 януари, 17:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Семинарът се фокусира върху една от централните теми в творчеството на швейцарския режисьор Кристоф Марталер - Обединена Европа след падането на Стената, погледната откъм всекидневния свят.