Изложби

Семинар

Семинар "Изкуство на стъклото в архитектурата"


 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

 

 

 

Семинар

ИЗКУСТВО НА СТЪКЛОТО В АРХИТЕКТУРАТА

 

 

 

Тема: Равена - градът на мозайките

 

 

Лектор: Цветомира Борисова

Модератор: доц. Константин Вълчев

 

 

 

 

 

19 февруари, 14:40 часа

галерия УниАрт