Изложби

Семинар

Семинар "Музика и култура"


 

Департамент "Музика"

 

 

 

 

 

В рамките на постоянен семинар "Музика и култура"

 

ЗА ЧАРЛЗ ХАЗЛУД И НЕГОВИЯ ФИЛМ "HOW POP SONGS WORK"

 

 

 

 

 

Водещ: проф. Явор Конов, д.н.

 

Модератор: доц. Етиен Леви

 

 

 

 

 

14 януари, 14:40 часа

галерия УниАрт