Новини и събития

Семинар

Семинар "Съвременен театър: Практики, политики, фигури"


ПОСТОЯНЕН ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН СЕМИНАР „СЪВРЕМЕНЕН ТЕАТЪР: ПРАКТИКИ, ПОЛИТИКИ, ФИГУРИ“

 17:30 часа, галерия УниАрт


Организатори:
департамент „Театър“ 
департамент „Средиземноморски и източни изследвания“

Лектор:
доц. Снежина Петрова

Модератор:
проф. Виолета Дечева, д.н.

Участници:
гл. ас. д-р Георги Гочев, преподаватели и студенти от НБУ

Продължаваме представянето на нови практики в българския театър. Постоянният интердисциплинарен семинар представя и дискутира ключови за развитието на съвременния театър имена, нови практики, фигури и политики. 

В това първо събиране на семинара за академичната 2018/19 година издание се представя нов за българската театрална реалност подход в търсенето на път към включване на публиките. 

Той заслужава специално внимание както заради своята иновативност в интерактивното включване на различни социални групи, така и заради опита да направи това с текст от античността. 

Проектът „Медея“ e част от артистичната програма на Пловдив ЕСК 2019 в партньорство с НБУ
Галерията е не само мястото, в което този семинар се роди и провежда, той е най-добрата визуална среда, в която дискусията за дифузията между визалните изкуства в последните години, само НБУ може да предложи на своите студенти.

Снежина Петрова е театрална и филмова актриса. Ръководител на департамент „Театър“ в НБУ. Участник в множество национални и международни театрални проекти в сефрата на независимия театър. Носителка на национални и международни негради. Ключовите ѝ роли са в театъра са в представления на ТР „Сфумато“, на режисьорите Явор Гърдев, Десислава Шпатова, Галин Стоев и др.