Изложби

Семинар

Семинар "Шекспир: Версии"


Департамент „Театър“

Департамант „Нова българистика“

 

 

 

 

 

 

ТРАГЕДИЯТА И ПОЛИТИЧЕСКОТО: ХАМЛЕТ СПОРЕД КАРЛ ШМИТ

 

 

в рамките на постоянния семинар "Шекспир: Версии"

 

 

 

 

 

Лектор:
доц. д-р Морис Фадел

Модератор:
проф. Виолета Дечева, д.н.

 

 

 

 

17 октомври 2016 г., 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

С лекцията на доц. д-р Морис Фадел откриваме постоянния интердисциплинарен семинар „Шекспир: Версии“ за есенния семестър на 2016/2017 г. Лекцията ще представи една от най-интересните и най-малко известни в България философски гледни точки към Шекспировата трагедия и значението й, когато се мисли политическото и трагедията днес.

Доц. д-р Морис Фадел е преподавател в департамент „Нова българистика“ на Нов български университет. През 2010 г. е избран за доцент. Директор е на бакалавърска програма „Български език и литература“ и редактор на в. „Университетски дневник“.

Морис Фадел е автор на книгите „Пол де Ман: опити с невъзможното“ (2002) и „Животното като литературна провокация: „анималистиката“ ма Емилиян Станев“ (2010), както и на статии в научни сборници и на рецензии за книги в периодичния литературен печат.