Изложби

Семинар

Семинар "Шекспир: Версии"


Департамент „Театър“

Департамант „Нова българистика“
Департамент „Англицистика“

 

 

 

 

 

 

 

НЕДРАМАТИЧНИЯТ ШЕКСПИР: СОНЕТИ, ПОЕМИ И ДРУГА ПОЕЗИЯ

 

в рамките на постоянния семинар "Шекспир: Версии"

 

 

 

 

 

Лектор: проф. д-р Евгения Панчева

 

Модератор: проф. Виолета Дечева, д.н.

 

 

 

 

 

 

19 април 2016 г., 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Неизвестният Шекспир е до голяма степен недраматичният Шекспир – авторът на сонетите, поемите и друга поезия. Как говори той на български в превода на проф. Евгения Панчева? Как се сговаря с драматичния Шекпир? Върху тези въпроси ще говори в своята лекция проф. Панчева, върху тях ще продължи сетне и дискусията.
Студенти от БП „Актьорско майсторство" ще четат любими сонети.Евгения Панчева е професор по английска литература в СУ „Св. Климент Охридски“ (2012). Докторска дисертация на тема „Шекспировите защити на изкуството: Ренесанс, Маниеризъм, Барок“. Автор на „Разбягване на подобията: опит върху ренесансовата култура“ и съавтор на колективния учебник „Теория на литературата: От Платон до Постмодернизма“ (2005). Дългогодишен преводач на класическа англоезична литература - Едгар Алън По, драмите на Кристофър Марлоу и през 2006 г. „Поезия“ на Уилям Шекспир, включващ цялото му недраматично творчество: сонетите, чието първо издание датира от 2001 г., придружени от поемите „Венера и Адонис“, „Фениксът и гълъбът“ и някои други.