Изложби

Семинар

Семинар "Шекспир: Версии"


 

Департамент „Театър“

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛИ И ДЕЦА: КРИЗИ НА ВЪЗРАСТТА В НЯКОИ ШЕКСПИРОВИ ПИЕСИ

 

в рамките на постоянния семинар "Шекспир: Версии"

 

 

 

 

 

Лектор: гл. ас. д-р Биляна Курташева

 

Модератор: проф. Виолета Дечева, д.н.

 

 

 

 

 

 

1 март 2016 г., 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Остаряването, смяната на поколенията, отношенията между родители и деца в някои от Шекспировите пиеси – това е темата, с която започваме първата сбирка на Шекспировия семинар за тази академична година.Биляна Курташева е доктор и преподавател в НБУ, главен редактор на сп. Следва. Интересите й са в областта на теория на литературата, история на българската, английската, балканските и славянските литератури, литературния канон и литературнитe антологии.