Новини и събития

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc"


КУЛТУРНАТА ПАМЕТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО НА МОДЕРНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

18:00 часа, галерия УниАрт


Лектор:

арх. Любинка Стоилова

Водещ:

доц. д-р Наталия Христова

Модератор:

арх. д-р Анета Василева


Участници:

студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАСГ


Семинарът е част от проекта „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма“ към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта е чрез разкази на избрани представители на българския интелектуален елит да се обогати представата за културния живот в годините на социализма и постсоциализма. 

Любинка Стоилова завършва архитектура през 1977 г. През 1984-1989 г. специализира теория и история на ХIХ-XX в. в Института по теория и история на градоустройството и архитектурата към БАН. По-късните й научни интереси се разпростират и в опазване на недвижимото културно наследство от ХIХ-XX в. в България. Тя е автор на множество статии, съавтор в няколко монографии и съ-съставител на над 10 документални изложби в България и в чужбина. Главен експерт в Музея за история на София (2007-2015). Хоноруван лектор по урбанизъм и визуална култура в Софийския университет (2009-2014). От 1994 г. тя е член на Международната организация за документиране и опазване на обектите на Модерното движение - DOCOMOMO International и председател на възстановената през 2018 г. българска секция към тази международна организация. 

Нейна подробна биография и списък на публикации са представени на https://independent.academia.edu/LjubinkaStoilova

Анета Василева е архитектурен критик и публицист, доктор по история и теория на архитектурата с фокус върху архитектурата от втората половина на ХХ век. Тя е сътрудник в международния европейски проект ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the XXth Century in Urban Management (atrium-see.eu/bg/), архитектурен наблюдател на културния седмичник „К“ (kweekly.bg), член на A10 New European Architecture Cooperative (a10.eu) и секретар на възстановената през 2018 българска работна група към Международната организация за документиране и опазване на обектите на Модерното движение DOCOMOMO International. Анета Василева е съосновател и част от архитектурна група WhAT Association (whata.org/blog), където вече над 10 години се занимава със съвременна архитектурна критика, публицистика, организиране и журиране на архитектурни конкурси.