Новини и събития

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc” - Чавдар Попов

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc” - Чавдар Попов


Семинар „Разговори за българската култура ad hoc. Интелектуалци за социализма и постсоциализма”  

  Незавършеният дебат за изкуството от социализма18:00 часа, галерия "УниАрт"

 

Лектор: проф. Чавдар Попов, д.н.

Водещ семинара: доц. д-р Наталия Христова

Семинарът е част от проекта „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма” към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта е чрез разкази на избрани представители на българския интелектуален елит да се обогати представата за културния живот в годините на социализма и постсоциализма.

Проф. Чавдар Попов е преподавател по история на изкуството на ХХ век в катедра “Изкуствознание” в Националната художествена академия в София. Автор е на множество публикации за съвременното българско изкуство, сред които Тоталитарното изкуство. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2004 и Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те – 90-те години на ХХ век. С., „Български художник“, 2009.

 

изображение: stubelgallery.com