Новини и събития

Статия на Филип Липински в сп. Следва

Статия на Филип Липински в сп. Следва


 

 

В последния брой на университетското списание СЛЕДВА беше публикуван текстът на Филип Липински "Завръщането на американската пейзажна образност в изкуството и визуалната култура на ХХ и ХХI век". Текстът представя лекцията, която д-р Липински изнесе в галерия УниАрт на 30 май 2013 г. в рамките на постоянния семинар "Визуалният образ", воден от проф. Ирина Генова.