Новини и събития

С тъга съобщаваме за кончината на д-р Божидар Данев

С тъга съобщаваме за кончината на д-р Божидар Данев


Галерия УниАрт и Нов български университет с тъга съобщават за кончината на д-р Божидар Данев

Доктор Божидар Данев е член на Настоятелството на Нов български университет от 14.03.1994 г. и негов зам.-председател в периода 11.11.1994 г. – 21.05.2011 г. Един от най-големите дарители на Университета. Основател и съпредседател на единствената по рода си университетска галерия УниАрт и дарител на колекциите „Европейска живопис“, „Българска живопис“ и „Българска скулптура“.

Д-р Божидар Данев е дългогодишен председател на Българска стопанска камара. Член е на Управителния съвет на европейския проект за професионална мобилност ESCO. Професионалната му кариера в БСК преминава последователно през позициите: специалист, ръководител център, зам.-председател, председател. Избиран е за изпълнителен директор на Софийската фондова борса и за изпълнителен директор на международната лизингова компания „Интерлийз“ АД. Член е на съветите на директорите и надзорните съвети на крупни търговски дружества. Член е на Националния съвет за научна политика. Съпредседател е на Смесения европейско-български икономически и социален комитет. Носител е на наградата на Българската академия на науките за най-добра научна разработка и на наградата за научна разработка с най-голям икономически ефект. Член е на Общото събрание на БАН. 

Д-р Божидар Данев е автор на над 100 публикации в чуждестранни и български научни издания, съавтор в три монографични научни труда. Участва в работата на редица международни форуми по проблемите на икономическото развитие, информационните технологии, индустриалната политика.

Напусна ни човек, който вдъхновяваше с личния си пример.

Дълбок поклон пред светлата му памет!

От Нов български университет


Изображение: bdanev.com