Изложби

10 години Галерия

10 години Галерия "УниАрт" ТРЪПКАТА И РАДОСТТА ОТ СПОДЕЛЯНЕТО – моменти с колекцията "Европейска живопис" на Божидар Данев


Тази изложба е покана за разговор. Тя представя колекцията, съставена от Божидар Данев за период от повече от две десетилетия и е свидетелство за неговия усет, търсения и прозрения. Някои от представените произведения са били създадени по поръчка на купувачи, докато повечето от тях са били предназначени за процъфтяващия пазар на изкуство, свидетелствайки за вкусове, идеи и преживявания на хора предимно от региона на Ниските земи през XVII-XVIII век. Това е един поглед от Юго-Изток на Север, споделен с публиката в Галeрията на Нов български университет.
 
Изложбата е подредена в четири теми: портрети, библейски истории, алегории и поговорки, жанрови сцени и пейзажи. Тя се опитва да скъси дистанцията с нашето време и за това разчита на зрителя. Kолко време бихте си дали да се впуснете в тези образни светове и присъствия, какви въпроси бихте отправили към тях, какви връзки бихте открили със свои минали преживявания и как бихте възпламенили въображението си, докато гледате?
 
куратор: д-р Тодор Петев